Commissie Kerk & Kunst

 

Bredeplaats 4
8911 EP Leeuwarden
Telefoon: 058-2153544
Email: info@kunstindegrotekerk.nl

 

Commissie Kerk & Kunst

 

       P A S S I E    -    4 0 - D A G E N T I J D   2017

                        H I L D E    H O V I N G       

        PASSIE – een tentoonstelling met werk van HILDE HOVING

                    van 5 maart tot 24 april 2017

Passie heeft de betekenis van hartstocht, gemoedsaandoening en verwijst tevens naar de lijdensgeschiedenis van Jezus van Nazareth.

Hilde Hoving heeft dit begrip als uitgangspunt genomen voor de verbeelding van de Veertigdagentijd met als hoogtepunt de Stille Week, die uitloopt in het Paasfeest. Vanuit haar theologische achtergrond laat zij in haar schilderijen verschillende interpretaties zien van de nieuwtestamentische passieverhalen, waarbinnen eveneens aandacht is voor het Joodse Pesach.

Vanuit mijn werk als godsdienstfilosoof, geestelijk verzorger en uitvaartbegeleider ben ik grotendeels bezig met taal. Gaandeweg kreeg ik de behoefte om mijn theologische denkbeelden en vragen vorm te geven in een voor mij nieuwe creatieve beeldtaal, die sterk intuïtief is.

Religie en kunst verwijzen naar het onbenoembare en bieden speelruimte voor dat wat niet te verwoorden of te verbeelden valt. Daarin liggen voor mij de fascinatie en de uitdaging.

De passie is gelegen in de verbeelding van een existentiële bewogenheid, die een algemeen menselijk en een persoonlijk karakter kan hebben. Ik gebruik materialen zoals inkt, zand en transparant papier die zich met de verf vermengen. Er ontstaat een soort huid die kracht en kwetsbaarheid uitdrukt – de menselijke conditie.

Het  kruis beschouw ik als een universeel beeld waarbinnen het horizontale en het verticale elkaar kruisen, ofwel respectievelijk het immanente en het transcendente. Het is een krachtig symbool van tegenstellingen en harmonie, van het eindige en het oneindige.

Soms gaat het kruisteken over in een Jacobsladder. De Jacobsladder suggereert een verticale beweging - een levensweg op eigen kracht? Opstanding?

Openingstijden Grote Kerk: op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur, in de Stille Week op 13, 14 en 15 april van 11.00 tot 16.00 uur, op zondagen tijdens kerkdiensten.

Lezing en orgelspel: op donderdag 23 maart 2017 aanvang 20.00 uur in de Kosterij van de Grote Kerk houdt Hilde Hoving een lezing naar aanleiding van haar werk met aansluitend een rondgang door de kerk. Theo Jellema besluit de avond met het spelen van Bachkoralen op het Müllerorgel.

Atelier: Infirmerie, Wissesdwinger 1 (volgens afspraak)

www.hildehoving.nl 

 

www.kunstindegrotekerk.nl  

Commissie Kerk en Kunst

De Protestantse Gemeente Leeuwarden van de Grote of Jacobijner Kerk wil graag een open kerk zijn. In het verlengde van die doelstelling probeert zij, naast haar reguliere taak, open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en stem te geven aan zaken waarin zij zich vanuit haar eigen geloofsbeleving herkent.

De Commissie Kerk & Kunst organiseert exposities van beeldend werk passend binnen die doelstelling; ook is in het kerkgebouw plaats voor een stand van de Wereldwinkel, voor Amnesty International en voor de uitvoering van vele concerten.

De monumentale Grote of Jacobijner Kerk in het hart van Leeuwardenis op zich al een bezoek waard, maar biedt door haar fraaie ruimtewerking voortreffelijke mogelijkheden voor het exposeren van diverse vormen van beeldend werk.

Sinds 1987 organiseert de Commissie Kerk & Kunst in de kerk jaarlijks meerdere kunsttentoonstellingen. De belangrijkse daarvan is de grote tentoonstelling gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus, waarin de Grote Kerk vrijwel dagelijks voor publiek is geopend. Men kan dan kennismaken met zowel de tentoonstelling als met dit indrukwekkende historische bouwwerk.

Verder worden exposities georganiseerd rondom Pasen en Kerst. Voor de tentoonstellingen tijdens de 40-dagentijd en rondom Advent wordt aansluiting gezocht bij de inhoud van die thematiek.

Voor de zomertentoonstellingen worden gebruikelijk één of meerdere kunstenaars uitgenodigd rondom een vastgesteld thema. In 2013 was een grote expositie te zien rondom het thema "Engelen" van Ela Venbroek uit Deventer. Het thema van de zomertentoonstelling van 2014 had het thema "De Jakobsladder" van de Zwolle wonende maar in Leeuwarden geboren kunstenaar Jan Pieter Gootjes. 2015 was zowel voor beeldend kunstenaar Eveline van der Pas als voor onze Commissie bijzonder succesvol met de publicitair uitstekend scorende tentoonstelling " Hooglied". In 2016 exposeerde Paul Andringa met het thema "de Psalmen". Van eind november 2016 tot en met de eerste week van januari 2017 exposeren jonge kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Kunstgroep Atteljee met het Advent-thema. Het bekende TV-spektakel "The Passion" wordt in 2017 vanuit Leeuwarden uitgezonden. In de 40-dagentijd exposeert Hilde Hoving in de Grote Kerk met het thema "Passie".

Met de thema's wordt aansluiting gezocht bij actuele of Bijbelse onderwerpen. De exposities worden elk jaar bezocht door een breed publiek van ongeveer 7000 bezoekers. Het gastenboek in de kerk laat zien dat er bezoekers komen uit het hele land maar ook uit het buitenland. Velen zijn van mening dat kerk en tentoonstelling elkaar versterken en spreken daarover hun waardering uit.

Door de inzet van vele vrijwilligers is de grote Kerk in de zomermaanden vrijwel dagelijks geopend voor het publiek. De kerk is opgenomen in de wandelroute door de binnenstad en de lokale VVV verstrekt hierover informatie. Verder wordt er via stedelijke, provinciale en landelijke media de nodige aandacht gegeven aan de tentoonstellingen.

Overzicht vanaf 2010 van de door de Commissie Kerk & Kunst georganisserde tentoonstellingen:

2010                                               2011

Pasen: Mels Sluyser                          Pasen: André de Jong

Zomer: Ben Manusama                     Zomer: ...en er was Licht -  groepsexpositie

Kerst: Ruurd Wiersma                       Kerst: Aafke Holman

2012                                               2013

Pasen: Friese Staties                        Pasen: Aad de Haas

Zomer: Op blote voeten, groepsexpositie     Zomer: Ela Venbroek

Kerst:  Giovanni Dalessi                    Kerst: Wasili Wasin

2014                                              2015

Pasen: Ruud Bartlema                     Pasen: Jac Bisschops

Zomer: Jan Pieter Gootjes              Zomer:  Eveline van der Pas

Kerst:  Helmut Muntschick              Kerst: Sonja Burgerjon

2016                                                2017

Pasen: Wout Herfkens                     Pasen: Hilde Hoving

Zomer: Paul Andringa                      Zomer: Lieven Demunter (B)

Advent: Kunstgroep Atteljee           Advent: