Commissie Kerk & Kunst

 

Bredeplaats 4
8911 EP Leeuwarden
Telefoon: 058-2153544
Email: info@kunstindegrotekerk.nl

 

Commissie Kerk & Kunst

Lieven Demunter

Piëta

DRAGEN - GEDRAGEN WORDEN - NIET MEER KUNNEN DRAGEN 

een tentoonstelling met werk van LIEVEN DEMUNTER

van 11 JUNI tot 10 SEPTEMBER 2017

In de zomer van 2017 exposeert de Belgische kunstenaar Lieven Demunter zijn keramische beelden in de Grote Kerk van Leeuwarden. De tentoonstelling is de vierde in een reeks van vijf die de commissie kerk en kunst organiseert over een aantal Bijbelboeken. Bij de eerste manifestatie in 2014 ging Jan Pieter Gootjes in op het boek Genesis. Eveline van der Pas hield zich het jaar daarop bezig met het Hooglied en vorig jaar liet Paul Andringa zijn visie op de Psalmen zien. In 2018, het jaar waarin Leeuwarden culturele hoofdstad is, zal als afsluiting een groepsexpositie worden georganiseerd met als onderwerp de vraag van Jezus: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”

Bijna een jaar geleden werden een paar leden van de commissie Kerk en Kunst tijdens de expositie Open Stal in Oldeberkoop getroffen door het werk van Lieven Demunter. Op één van de locaties, in een witgekalkte schuur, stonden een aantal beelden van mensengroepen bij elkaar. Sommige beelden vroegen om veel ruimte, anderen maakten zich heel klein en zaten gedrongen in hun eigen leefwereld. Zijn kunstwerken vat Lieven Demunter samen in de  begrippen: dragen, gedragen worden en niet meer kunnen dragen. Kwetsbaarheid is een precieze weergave van de emoties die Demunter wil uitdrukken met zijn beelden.

Eén van de bezoeksters in Oldeberkoop was Jet van Swieten en zij vatte op haar weblog haar indrukken als volgt samen:

“De beelden lijken soms mismaakt en leven met hun eigen gedachten, verwerken hun eigen zaken in stilte. Er is iets met ze. Gestolde emotie in ruw afgewerkte klei…

Stuk voor stuk loop ik ze langs en weer terug. Nog eens kijken. Ze zijn aangrijpend. Ze zwijgen aangrijpend.  Ze brengen gedachten binnen over alle onvolkomenheden die het echte leven brengt, maar die de wereld om ons heen niet graag heeft. Daar moet orde heersen. Daar moet succes zijn, geluk, gezondheid, rijkdom en vooral vermaak. Daar mag je niet te veel stilstaan bij imperfectie, ziekte, pech of leed. Dat wordt geïnterpreteerd als negatief en pessimisme en dat mag niet….  Voor achterblijvers is geen plek.”

Zelf zegt Lieven Demunter over zijn beelden: “Het gaat over de mens die niet mee kan met onze ratrace, de mens die het allemaal niet meer kan begrijpen…. Ik gebruik christelijke symbolen die naar mijn gevoel troost kunnen brengen, die het allemaal draaglijker kunnen maken.”

Zijn die christelijke symbolen niet de woorden die Jezus gebruikt in de bergrede, de zaligsprekingen van Mattheüs 5 ?

In de nissen van de Grote Kerk is het antwoord in ontroerende beelden en tekeningen te zien!

De tentoonstelling in de Grote Kerk is te bezichtigen:

11 juni tot en met 10 september 2017

dinsdag tot en met zaterdag, 11.00-16.00 uur
 

Commissie Kerk en Kunst               www.kunstindegrotekerk.nl  

De Protestantse Gemeente Leeuwarden van de Grote of Jacobijner Kerk wil graag een open kerk zijn. In het verlengde van die doelstelling probeert zij, naast haar reguliere taak, open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en stem te geven aan zaken waarin zij zich vanuit haar eigen geloofsbeleving herkent.

De Commissie Kerk & Kunst organiseert exposities van beeldend werk passend binnen die doelstelling; ook is in het kerkgebouw plaats voor een stand van de Wereldwinkel, voor Amnesty International en voor de uitvoering van vele concerten.

De monumentale Grote of Jacobijner Kerk in het hart van Leeuwardenis op zich al een bezoek waard, maar biedt door haar fraaie ruimtewerking voortreffelijke mogelijkheden voor het exposeren van diverse vormen van beeldend werk.

Sinds 1987 organiseert de Commissie Kerk & Kunst in de kerk jaarlijks meerdere kunsttentoonstellingen. De belangrijkse daarvan is de grote tentoonstelling gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus, waarin de Grote Kerk vrijwel dagelijks voor publiek is geopend. Men kan dan kennismaken met zowel de tentoonstelling als met dit indrukwekkende historische bouwwerk.

Verder worden exposities georganiseerd rondom Pasen en Kerst. Voor de tentoonstellingen tijdens de 40-dagentijd en rondom Advent wordt aansluiting gezocht bij de inhoud van die thematiek.

Voor de zomertentoonstellingen worden gebruikelijk één of meerdere kunstenaars uitgenodigd rondom een vastgesteld thema. In 2013 was een grote expositie te zien rondom het thema "Engelen" van Ela Venbroek uit Deventer. Het thema van de zomertentoonstelling van 2014 had het thema "De Jakobsladder" van de Zwolle wonende maar in Leeuwarden geboren kunstenaar Jan Pieter Gootjes. 2015 was zowel voor beeldend kunstenaar Eveline van der Pas als voor onze Commissie bijzonder succesvol met de publicitair uitstekend scorende tentoonstelling " Hooglied". In 2016 exposeerde Paul Andringa met het thema "de Psalmen". Van eind november 2016 tot en met de eerste week van januari 2017 exposeren jonge kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Kunstgroep Atteljee met het Advent-thema. Het bekende TV-spektakel "The Passion" wordt in 2017 vanuit Leeuwarden uitgezonden. In de 40-dagentijd exposeert Hilde Hoving in de Grote Kerk met het thema "Passie".

Met de thema's wordt aansluiting gezocht bij actuele of Bijbelse onderwerpen. De exposities worden elk jaar bezocht door een breed publiek van ongeveer 7000 bezoekers. Het gastenboek in de kerk laat zien dat er bezoekers komen uit het hele land maar ook uit het buitenland. Velen zijn van mening dat kerk en tentoonstelling elkaar versterken en spreken daarover hun waardering uit.

Door de inzet van vele vrijwilligers is de grote Kerk in de zomermaanden vrijwel dagelijks geopend voor het publiek. De kerk is opgenomen in de wandelroute door de binnenstad en de lokale VVV verstrekt hierover informatie. Verder wordt er via stedelijke, provinciale en landelijke media de nodige aandacht gegeven aan de tentoonstellingen.

Overzicht vanaf 2010 van de door de Commissie Kerk & Kunst georganisserde tentoonstellingen:

2010                                               2011

Pasen: Mels Sluyser                          Pasen: André de Jong

Zomer: Ben Manusama                     Zomer: ...en er was Licht -  groepsexpositie

Kerst: Ruurd Wiersma                       Kerst: Aafke Holman

2012                                               2013

Pasen: Friese Staties                        Pasen: Aad de Haas

Zomer: Op blote voeten, groepsexpositie     Zomer: Ela Venbroek

Kerst:  Giovanni Dalessi                    Kerst: Wasili Wasin

2014                                              2015

Pasen: Ruud Bartlema                     Pasen: Jac Bisschops

Zomer: Jan Pieter Gootjes              Zomer:  Eveline van der Pas

Kerst:  Helmut Muntschick              Kerst: Sonja Burgerjon

2016                                                2017

Pasen: Wout Herfkens                     Pasen: Hilde Hoving

Zomer: Paul Andringa                      Zomer: Lieven Demunter (B)

Advent: Kunstgroep Atteljee           Advent:  Tjitske Andriesse